Rehabilitación en Vivenda Unifamiliar

ANTES

Cociña estreita, salón e galería mal illados.

O PROCESO

Cun simple cambio de cerramentos exteriores e illamento con poliestireno extruido, conseguimos un espacio no que o frío se combate con moito menos gasto en calefacción.

Ademais conseguimos unha amplitude do espacio moito maior eliminando os tabiques da cociña e do pasillo formando un espacio único ainda que diferenciado utilizando un pavimento diferente na zona da cociña. Trátase dun pavimento vinílico perfecto para cociñas xa que non ten xuntas e por iso é de máis sinxela limpeza.

Gústanos prestar especial atención á iluminación para crear ambientes propicios para cada momento da vida.

E FINALMENTE