Sistema de illamento SATE

SATE é un sistema de illamento por exterior da fachada e é o que máis empregamos para o illamento térmico de edificios ou vivendas unifamiliares, tanto de obra nova como en rehabilitacións.

Enténdese como sistema SATE un sistema composto de illamento polo exterior (SATE- ETICS) que suminístrase como conxunto (kit) e emprégase para o illamento térmico de edificios. Estos sistemas deben ter como mínimo un valor de resistencia térmica igual ou superior a 1 m2.K/W, como se indica na guía ETAG 004 e as normas UNE-EN 13499 e 13500.

As súas principais vantaxes son:

  • Eliminación de pontes térmicos: pilares, frentes de forxado, caixas de persiana, etc.
  • Disminúe o risco das condensacións.
  • Ademáis os sistemas SATE son impermeables ao auga da chuvia e permeables ao vapor da auga.
  • Non reduce o espazo interior habitable das viviendas.
  • Revaloriza económicamente o inmoble.