• contruindo o teu futuro

CONSTRUÍNDO O TEU FUTURO DENDE O 2007

Dende a “explosión” da burbulla inmobiliaria as empresas de construción foron desaparecendo. Con todo, Alvite González é un fillo dese acontecemento. A esixencia dos clientes comezou a mudar de cara á mellor execución denantes que a celeridade na finalización da obra. Onde antes querían unha vivenda bonita, económica e rápida, comezaron a buscar unha obra duradeira e ben executada.

¿QUÉ PODEMOS FACER POR TI?

NOVA CONSTRUCIÓN
NOVA CONSTRUCIÓN
REFORMAS INTEGRAIS EN COMERCIOS E VIVENDAS
REFORMAS INTEGRAIS EN COMERCIOS E VIVENDAS
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS UNIFAMILIARES
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS UNIFAMILIARES
ALTA DECORACIÓN
ALTA DECORACIÓN

CERTIFICADOS NA MÁXIMA CALIDADE

TODA A ACTIVIDADE LEVADA A CABO POR ALVITE GONZÁLEZ CUMPRE COS MÁIS ESIXENTES ESTÁNDARES DE CALIDADE
Maris Polymers
Bureau Veritas
Montó